Miljöarbete och mål

Vi på TriAB lägger stor vikt på miljö och kvalité

År 2010 var Stockholm Europas första miljöhuvudstad. Sedan dess har vi ett världsrykte för stadens miljöarbete och goda livsmiljö. Vi vill gärna bidra till att bibehålla det goda ryktet.

På Triab arbetar vi ständigt för att hänga med i forskning och utveckling. Vi vill att alla våra aktörer utför ett miljömedvetet arbete och hänger med i utvecklingen för att öka sina kunskaper och höja medvetandet kring miljöfrågor. Genom engagemang och utbildning kan vår personal leva upp till de höga krav som ställs. För att ytterligare minimera påverkan på miljö ställer vi hårda krav på våra leverantörer.

Tri Stockholm AB lever upp till internationell standard för miljöledningssystem och arbetar genom ISO 14001. Detta är något vi arbetar efter och visar på att företaget är seriös och tar miljöfrågan på allvar.