Välkommen till Tri-Stockholm AB

Vi utför underhålls och reparationsarbeten på tunnelbana och järnväg i Stockholmsområdet. Uthyrning av utbildad personal med fokus på arbete i spårmiljö. Hos oss hittar du t.ex. elarbetsansvarig, tillsyningsman och tågvarnare för nämna några få. Kontakta oss för mer info!

Effektivt och klimatsmart transport

Järnvägen är den mest energisnåla och miljövänligaste formen av transport idag. I ett samhälle där miljö hamnar allt mer i fokus är det viktigt att sträva efter ett så bra underhåll och arbete kring järn- och spårväg som möjligt. Allt fler stockholmare väljer klimatsmarta resvägar vilket ställer höga krav på säkerhet och utförande. Här kommer Tri Stockholm AB in i bilden. Vi har all säkerhetspersonal som krävs för att starta ett arbete i spårmiljö.

Tri Stockholm AB är företaget som kan erbjuda behörig och kunnig personal med lång och bred erfarenhet inom reparations- och underhållsarbete i tunnelbana och järnväg. Vår personal har stor erfarenhet inom Stockholms lokaltrafik samt dess arbetsmiljö och utför alla arbeten utefter de miljö- och säkerhetsföreskrifter som råder.

Vi utgår alltid från kundens behov och utför både små och stor entreprenader. Tack vare vår personals långa erfarenhet kan vi erbjuda professionellt utförda arbeten med hög kvalité. För oss är det är viktigt att kunden är nöjd och vi är därmed noga med att följa upp våra utförda arbeten. Vi värdesätter flexibilitet och vill ge våra kunder snabb service med korta ledtider utan att tumma på kvalitet.

cert_long-2
tagspar

Vi lägger stor vikt på kvalité och miljö

Vi vill att våra kunder ska känna sig trygga och nöjda när de anställer oss. Därför ställer vi höga krav på vår personal, leverantörer och underentreprenörer. Genom att ha engagerad och kompetent personal i ett öppet arbetsklimat med öppen dialog skapar vi förutsättningar för arbetsglädje och därmed väl utförda arbeten. Genom uppföljning och utvärdering kan vi sträva för ständiga förbättringar.

Tri Stockholm AB verkar för minskad resursanvändning och miljöpåverkan. Som samhället ser ut idag är det viktigt att värna om hållbarhet och miljö, därför är vi alltid noga när det gäller material och återvinning. Belastningen på spår- och järnväg ökar konstant och det ställer stora krav på oss som arbetar med järnvägsarbete och tunnelbanereparation.

Vi vill leverera till högsta kvalitet med minsta möjliga påverkan på miljö. Vi strävar efter att medverka för ett Stockholm i världsklass. Detta sätter stora krav på oss.