Tjänster

BEST (Bana, El, Signal & Tele)

Triab i nutid har Bana + El och Säkerhet inom infrastruktur. Inom bana så kategoriseras Bana som Ban överbyggnad och Ban underbyggnad http://www.jarnvag.net/banguide/spar och det innefattar

Skydd och säkerhetsplanering av spårarbeten

– Säkerhetsplanering 

– Spårplanering BESTA

– Elsäkerhetsplanering

– SOS Planering

– Utredning/Tillsyn

– BASTAB

SÄKERHETSPERSONAL

– Elsäkerhetsledare ESL

– Tillsyningsman TSM

– Huvudtillsyningsman HTSM

– Säkerhetsutredare SÄK

– Besiktningsman

– Tågvarnare 

– Trafiksäkerhetsansvarig TSÄAP

LOTSNING AV SPÅRGÅENDE ARBETSREDSKAP

– Traktorer

– Lifträlsbil med C körkort

– Minigrävare

ELEKTRIKER

– Elinstallationer

– KNX 

– Kraftmontage

– Allmänt kraftmontage

– Belysningsmontage

 – TELE/DATA

– OPTO

– Förläggning av Kabel

– Felsökning och avhjälpning

– Styr och reglering

Bantekniker/ANLÄGGARE

– Kanalisation

– Vändbryggor

– Slipersbyte

– Vegetationsröjning

– Snö- Is- bekämpning

– Områdesskydd, stängsel

– Stödmurar

– Ban- överbyggnad, underbyggnad

STRÖMSKENA

– Nybyggnation

– Underhåll

– Kanalisation

– Frånskiljarstyrning

– Montage skyddsbräda

– Isolatorbyte

– Strömskenevärme SSV

– 750 V kabelarbeten

Bygg- OCH INSTALLATIONER

– Nybyggnation

– Ombyggnation

– CE-märkning

– Renovering

– Montage automatiserade dörrsystem

– Smidesarbeten

– Prefabmontage

– BAS-P & BAS-U

-Entreprenadbesiktningar

-Värmekamera, termodetektering

BERGARBETEN

– Bergsprängning

– Bergspräckning

– Bergförstärkning

– Bergborrning

– Sprutbetong

– Keminjektering

– Entreprenadtjänst

BESIKTNINGSMAN

– Säkerhetsbesiktning av Växlar

– Inmätning av spår

– Entreprenadbesikningar

– Risk- Säkerhetsbesikningar